افتتاح حساب در ترکیهخدمات سئو پلکانیکاشت ابرو
اخبار دیگران

بانک فایل پژوهشی معلمان | کامل ترین منبع اقدام پژوهی , طرح جابر و درس پژوهی

موضوع شیوه های نگارش اقدام پژوهی  موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع درس پژوهی معلمان و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران تدوین کنندگان طرح جابر همواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند. در مقاله حاضر نیز تلاش شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود.

پژوهشگران و تدوین کنندگان طرح جابر

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت نظرات پژوهشگران تدوین کنندگان طرح جابر پیرامون مقوله های ارائه شده در این رابطه کاملا صحیح و مبتنی بر واقعیت است. از این رو پیشنهاد می شود مباحث شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و درس پژوهی معلمان در مراکز آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی مطرح گردد. و نتایج تحقیقات به صورت پروپوزال های نظری ارائه گردد.

به جهت پیشرفت روز افزون و همه جانبه در سند تحول بنیادین ، نیاز است که فرهنگ پژوهش، در بین جوانان و دانشجویان آینده ساز جامعه و چگونگی به کارگیری دانش های پژوهش محور و فناوری های نوین، نهادینه شود. تحقیق را می توان در كنار آموزش یكی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش دانست كه باید مورد توجه قرار گیرد.

مدارس و معلمان در این میان دارای وظیفه بسیار مهم و حساسی هستند، زیرا می توانند علاوه بر فعالیت های تحقیقاتی روح و انگیزه تحقیق و روش های درست پژوهش را در ابتدا در دانش آموزان و سپس در جامعه توزیع نمایند.

شیوه های نگارش اقدام پژوهی چگونه است ؟

پژوهشگران و محققین برتر تدوین کنندگان طرح جابر در طول سالیان متوالی سعی بر این داشته اند که مطالعات گسترده ای بر روی شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و زیر مجموعه های پژوهشی آن داشته باشند . به طور قطع به یقین باید گفت که موضوع شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و پرداختن و وجوه مختلف و جنبه های گوناگون تحقیقاتی در این رابطه می تواند راهگشای دقیقی در رابطه با علم آموزان عرصه مدیریت باشد.

برای رشد و گسترش فعالیت های پژوهشی در كشور به توجه به مراتب بیش از آنچه تا کنون انجام شده است، نیاز است. زیرا پژوهش و اقدام پژوهی در هر كشوری زیربنای توسعه به شمار می رود و هر كشور خواهان پیشرفت باید در رئوس برنامه های خود به پژوهش و تحقیق اهمیت ویژه ای قائل شود.

طرح جابر مثل طرح جابر حلقه ي اتصال و انتقال آموخته هاي كلاس و مدرسه به فضاي خارج و به عرصه زندگي است و كاربست علوم و فنون به حساب مي آيد. زيرا دانش آموزان آنچه را آموخته اند، درعمل در طرح جابر مي آزمايند، كاربرد آن را درك مي كنند و به آن علاقه مند مي شوند . بعلاوه بخشي از اهداف پرورشي، كه در مدرسه تحقق نيافته است، در فعاليت هاي تكميل تحقيق  مورد توجه قرار مي گيرد.

پرداختن به موضوع شیوه های نگارش اقدام پژوهی و درس پژوهی 

به جرئت می توان گفت که پرداختن به موضوع شیوه های نگارش اقدام پژوهی  یکی از اساسی ترین مسائلی است که می توان در مدیریت به آن پرداخت و همچنین در این رابطه موضوع مهمی که جای بحث دارد موضوع درس پژوهی معلمان است. پرداختن به این موضوع می تواند راهبرد های آموزشی غیر قابل وصفی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

حرکت در مسیر اقدام پژوهی و درس پژوهی

یکی از مهمترین مسائل پیرامون شیوه های نگارش اقدام پژوهی  موضوع درس پژوهی معلمان است که می تواند نقش تعیین کننده ای را در رابطه با نتایج پژوهش های پژوهشگران مدیریت ایفا نماید. پژوهش گران مدیریت بر این باورند که در رابطه با شیوه های نگارش اقدام پژوهی  می توان پژوهش های علمی و مسائل پرمغز و پر محتوایی را ارائه نمود که یکی از مهمترین این وجوه قابل پژوهش مدیریت است.

اجمالی به آمار پژوهش هایی که  که از مدارس به ادارات یا پژوهشسراهای دانش آموزی ارسال می گردد نشان دهده این امر است که بسیاری از مدارس یا اصلا حضور ندارند و یا به صورت کارهای ضعیف ارسال می نمایند. پژوهش امری زمان بر و هزینه بر است. نیاز به معلمانی با تخصصی در زمینه های اقدام پژوهی و درس پژوهی دارد که متاسفانه در بدنه آموزش و پرورش یا بسیار نادرند یا بهایی به آنها گزارده نمی شود. ( برای معلم حرکت در مسیر اقدام پژوهی و درس پژوهی بسیار مفیدتر می باشد).

درس پژوهی  و اقدام پژوهی  دو مسئله اساسی

همانگونه که واقفیم تدوین کنندگان طرح جابر فاکتور ها و محور های پژوهشی بیشماری وجود دارد که پرداختن به هر کدام از آن موارد می تواند یک سری از مشکلات اساسی را از نظام آموزشی و پرورشی کشور ما برطرف نموده و مرتفع سازد. چرا که متاسفانه در کشور ما از کمبود منابع مطالعاتی رنج می بریم و خصوصا در مدیریت هنوز خیلی مانده است که به نقطه قابل اعتماد و امیدوار کننده ای برسیم. بنا بر این نیاز است که در این رابطه تدوین کنندگان طرح جابر تحقیقات و پژوهش های قابل قبولی صورت گیرد.

عوامل موثر بر کیفیت اقدام پژوهی درس پژوهی  و طرح جابر

اگرچه عمده تحقیقات انجام یافته ی مرتبط، به چگونگی رابطه در این مقوله پرداخته اند، اما مطالعات محدودی به بررسی متغیر های  همبسته با آن اختصاص یافته¬اند که اساس ارائه¬ی یک رویکرد پیشگیرانه و مداخله¬ای مؤثر است، به ویژه آنکه شکل پژوهشگری در رابطه با شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و ماهیت آن در سال های اخیر تغییر یافته است. اکثر محققان توافق دارند که مبحث  شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و رابطه آن با درس پژوهی معلمان از مهمترین مسائل مورد انتظار در جامعه پژوهشی است.

آمار ها نشان می دهد موضوع شیوه های نگارش اقدام پژوهی  یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که جای بحث دارد و نقش تعیین کننده ای در نظرات اندیشمندان و پژوهشگران تدوین کنندگان طرح جابر دارد. آنچه حائز اهمیت است پرداختن به موضوع شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و همچنین موضوعاتی چون درس پژوهی معلمان می تواند افق های تازه ای را در عرضه مدیریت در پیش روی اندیشمندان باز کند.بنا بر این نیاز است که به موضوع شیوه های نگارش اقدام پژوهی   و درس پژوهی معلمان به صورت گسترده تری پرداخته شود و این موضوع به مسائل پیش رو و چشم انداز های پژوهشی آتی بسط داده شود.

تدوین اقدام پژوهی و درس پژوهی 

همه ی کشور های موفق در دنیا وامدار تلاش سیستم آموزش و پرورش خود در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و درس پژوهی  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر هستند. تحول پایدار جامعه در گرو تحول نظام تعلیم و تربیت آن است. تعلیم و تربیت واقعی در تعامل معلم و متعلم رخ می دهد؛ و به همین دلیل می توان گفت محور اصلی تحول و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت، بهبود کیفیت تدریس، آموزش  در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و درس پژوهی  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد..

کیفیت در حوزه ی تدریس به درجه ی انطباق و سازگاری هر یک از شاخص ها و ویژگی های اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریه های گوناگون به آن اشاره شده است، تعریف می شود.

درس پژوهی و اهمیت آن در تحقق اهداف آموزشی

در رابطه با درس پژوهی نیز باید گفت : گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت و نوآوری، نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات علمی_تربیتی بومی در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و درس پژوهی  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی از اهداف کلان می باشند. آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و مسیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد.

بهترین روشهای پژوهش پیرامون  شیوه های نگارش اقدام پژوهی

یکی از بهترین روشهای پژوهش پیرامون  شیوه های نگارش اقدام پژوهی ، استفاده از نظرات پژوهشگران موفق است. با توجه به اینکه مسائل مربوط به شیوه های نگارش اقدام پژوهی  ابعاد و جنبه های مختلفی را در بر می گیرد، لذا ارائه ی اطلاعات جامع از فاکتورهای تحقیقاتی مربوط به آن دشوار است.

تاکنون در جامعه ما درباره ی موضوع شیوه های نگارش اقدام پژوهی  در موسسات آموزش عالی و تأثیر آن بر درس پژوهی معلمان و عملکرد آن ها بررسی چندانی صورت نگرفته است فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی پژوهش های صورت گرفته و استفاده از آن در فعالیت های آموزشی، کنفرانس ها و فراخوان های علمی و آموزشی به شدت به چشم می خورد.

بسیاری از تحقیقاتی که در موسسات آموزش عالی صورت گرفته است بیشتر در مورد درس پژوهی معلمان و به صورت تئوری متمرکز است. اگر هر یک از راهبردهای اجرائی شده به طور کامل انجام نشود، شاید دیگر زمان آن رسیده باشد که به دنبال شناخت راهکارها و هم چنین احتمالات جدیدتری برای مشخص کردن مسائل پژوهشی مربوط باشیم. با وجود اینکه مطالعات کمی و کیفی متعددی در مورد شیوه های نگارش اقدام پژوهی  وجود دارد اما بیشتر پژوهش ها در این زمینه کمی بوده است و در آن ها به موضوعات فرآیند درس پژوهی معلمان که به عنوان یک فاکتور اصلی در شیوه های نگارش اقدام پژوهی  مطرح می باشد توجه نشده است.با توجه به اثرات پژوهش علمی پیرامون مسائل شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و درس پژوهی معلمان لازم و ضروری بود تا در جهت روشن شدن چگونگی بررسی این موضوع پژوهش هایی انجام شود. با توجه به عدم پژوهش¬های کافی در زمینه شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و نیز جدید بودن اجرای این پژوهش در جامعه مورد مطالعه، پژوهش حاضر با هدف مذکور اجرا گردید.

مدارس بعنوان پایدارترین شکل نهاد آموزش و پرورش در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و درس پژوهی  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر همواره در معرض پرسش هایی در قبال کیفیت خود بوده اند.  از موانع درونی سازمان آموزش و پرورش می توان به ساختار متمرکز و محدودیت اختیار مدیران مدارس اشاره داشت. از موانع بیرونی سازمان نیز می توان به فقر فرهنگی و مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد که از موانع تقویت و بهبود عملکرد این مدارس در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و درس پژوهی  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر به شمار می آید.

اقدام پژوهی  و موضوعات مربوط به آن تاثیر

آنچه حائز اهمیت است این است که شیوه های نگارش اقدام پژوهی  و موضوعات مربوط به آن تاثیر قابل ملاحظه ای در مسائل پژوهشی تدوین کنندگان طرح جابر دارد . مسائلی که در این رابطه مورد بحث است شامل موارد زیادی می باشد. در این میان می توان به مقوله درس پژوهی معلمان اشاره نمود. در واقع مقوله درس پژوهی معلمان از دیدگاه پژوهشگران موضوع ای غیر قابل اجتناب پیرامون شیوه های نگارش اقدام پژوهی  می باشد. باید گفت موضوع درس پژوهی معلمان این موضوع را ثابت می کند که می توان تدوین کنندگان طرح جابر افق های تازه ای را بر روی محققین باز کرد.

شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر

برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای سطح تحصیلات معلمان به ویژه آشناسازی عملی و نظری آنها با اصول و روش های تحقیق و پژوهش، تخصیص اعتبارات مناسب جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی، ایجاد زمینه همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با محققان و معلمان آموزش و پرورش و استفاده از نیروهای متخصص خارج از بدنه آموزش و پرورش ( در بخش خصوصی) در این راستا می تواند در جهت نهادینه شدن و فرهنگ تحقیق و پژوهش پیرامون اقدام پژوهی و درس پژوهی  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر در جامعه گامی بلند باشد.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا